Sylog blir fältpartner med Läkare utan gränser

Sylog har under flera år stöttat Läkare utan Gränser i deras viktiga arbete runt om i världen. Vi har under 2014 bestämt oss för att fortsätta vara fältpartner. Läs mer om Läkare utan Gränser på www.lakareutangranser.se
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter