2016 -  Ett rekordår för Sylog

2016 blev ett rekordår för Sylog. Omsättningen ökade med 27% till 392 Mkr (308 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 57 % till 33 MSEK (21 MSEK), vilket ger en rörelsemarginal på 8,4% (6,8%). Vid utgången av 2016 var vi över 350 konsulter i uppdrag (280). Siffrorna visar en ordentlig tillväxt och är den högsta Sylog någonsin uppnått. Vi hade stark tillväxt inom samtliga kompetensområden och har tecknat en mängd nya ramavtal med både nuvarande och nya kunder. Områden med extra stark efterfrågan är Digitalisering, Automatisering och IoT (Internet of Things).

Vid frågor kontakta:
 
Johan Galka Johan Jacobsson
Ekonomichef, Sylog Sverige VD, Sylog Sverige
+46(0)70 108 09 26 +46(0)733 44 18 00

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter