Sylog tecknar ramavtal med region Östergötland

Sylog har tecknat ramavtal med Region Östergötland och Östgötatrafiken avseende konsulttjänster inom systemutveckling. Avtalet är en viktig del i vår fortsatta etablering i Linköping och Östergötland under 2017.

Sylog växer snabbt i Östergötland. Under 2016 växte Sylog från 6 till 41 konsulter och från 2 till 10 aktiva kunder i regionen, där förvärvet av Atero med 15 konsulter var en av höjdpunkterna.

-

-