Det är vi som är konsultchefer i stockholm. Välkommen till oss!

Torbjörn Norin

Torbjörn är konsultchef på Sylog sedan 2016. Han har tidigare arbetat som konsult och chef inom test och kvalitetssäkring.


Tel 070 667 20 01

fornamn.efternamn@sylog.se


YLVA LILJA

Ylva är ansvarig för konsultgrupperna på Sylog Stockholm och har varit anställd sedan 2005.


Tel 070 717 72 11

fornamn.efternamn@sylog.se

Mikael Lindberg

Mikael har erfarenhet som utvecklare och chef inom mjukvaruutveckling och agila miljöer. Mikael började på Sylog 2018.


Tel 072 575 36 00

fornamn.efternamn@sylog.se

Anders Harder

Anders har över 20 års erfarenhet av produkt-utveckling, bl.a. i roller som utvecklare, chef och förändringsledare. Anders började på Sylog 2017.


Tel 070 267 16 99

fornamn.efternamn@sylog.se

OLA MYRIN

Ola är konsultchef på Sylog och ansvarig för SPC - South Pole Consulting som är ett dotterbolag till Sylog med specialister inom Linux. Ola har en gedigen bakgrund som projektledare och linjechef och kommer närmast från en chefsbefattning på H&M


Tel 070 796 38 35

fornamn.efternamn@sylog.se