Det är vi som är konsultchefer i stockholm. Välkommen till oss!

TOrbjörn

Norin

Torbjörn är konsultchef på Sylog sedan 2016. Han har tidigare arbetat som konsult och chef inom test och kvalitetssäkring.


070 667 20 01

torbjorn.norin@sylog.se

Anders

Harder

Anders har över 20 års erfarenhet av produkt-utveckling, bl.a. i roller som utvecklare, chef och förändringsledare. Anders började på Sylog 2017.


070 267 16 99

anders.harder@sylog.se

YLVA LILJA


Ylva är ansvarig för konsultgrupperna på Sylog Stockholm och har varit anställd sedan 2005.


070 717 72 11

ylva.lilja@sylog.se

Mikael

Lindberg

Mikael har erfarenhet som utvecklare och chef inom mjukvaruutveckling och agila miljöer. Mikael började på Sylog 2018.


Tel 072 575 36 00

mikael.lindberg@sylog.se

Crister

Nilsson

Crister är konsultchef på Sylog och ansvarig för SPC - South Pole Consulting som är ett dotterbolag till Sylog med specialister inom Linux.


070 785 82 37

crister.nilsson@sylog.se