HUR vi jobbar

Vår vision
Våra kunder självklara val av samarbetspartner och den mest eftertraktade arbetsgivaren inom IT, produkt- och systemutveckling.

Branschkunskap
Vi strävar alltid efter nära och långsiktiga samarbeten. Genom att vi förstår våra kunders mål, utmaningar och omvärld blir vi en stark partner inom både produkt- och systemutveckling. Vi investerar mycket tid att lära känna våra uppdragsgivare och de branscher de verkar i. Genom erfarenhet och kunskap hjälper vi våra kunder att öka sin konkurrenskraft och förstärka sin position.

Rätt personer på rätt plats
Vi kombinerar våra specialiserade konsulter på Sylog med unga ingenjörer från YABS och våra samarbetspartners i Profinder för att sätta samman starkast möjliga team.

Snabb respons och tillgänglighet
Det ska vara lätt att samarbeta med oss. Som kund, samarbetspartner eller anställd ska du alltid få snabb respons och ärliga svar.

Samlad kompetens
En enskild konsult eller ett team har inte alltid all expertis som behövs för att lösa en komplex uppgift men genom våra kompetensnätverk ska du som kund vara säker på att vi använder hela bolagets samlade kompetens för att få fram rätt kunskap och erfarenhet.

Ständiga förbättringar
Vi vill veta hur du som kund upplever vår leverans och kommer löpande be om din feedback. Vi utvärderar oss själva och våra arbetssätt kontinuerligt och letar alltid efter förbättringsmöjligheter.