OM Sylog

Sylog är specialiserade konsulter inom Systemutveckling, Teknik och IT.

Våra ledord
Passion Kunskap Frihet

Vår vision
Våra kunders självklara val av samarbetspartner och den mest eftertraktade arbetsgivaren inom IT, produkt- och systemutveckling.

Branschkunskap
Vi strävar alltid efter nära och långsiktiga samarbeten. Genom att vi förstår våra kunders mål, utmaningar och omvärld blir vi en stark partner inom både produkt- och systemutveckling. Vi investerar mycket tid i att lära känna våra uppdragsgivare och de branscher de verkar i. Genom erfarenhet och kunskap hjälper vi våra kunder att öka sin konkurrenskraft och förstärka sin position.

Rätt personer på rätt plats
Vi kombinerar våra specialiserade konsulter på Sylog med unga ingenjörer från YABS och våra samarbetspartners i Profinder för att sätta samman starkast möjliga team.

Snabb respons och tillgänglighet
Det ska vara lätt att samarbeta med oss. Som kund, samarbetspartner eller anställd ska du alltid få snabb återkoppling och ärliga svar.

Samlad kompetens
En enskild konsult eller ett team har inte alltid all den kunskap som behövs för att lösa en komplex uppgift. Genom att använda hela vårt nätverk och dess samlade kompetens kan du som kund alltid vara säker på att vi får fram den kunskap som behövs.

Ständiga förbättringar
Vi vill veta hur du som kund upplever vår leverans och vi kommer löpande att be om din feedback. Att kontinuerligt utvärdera oss själva och vårt sätt att arbeta är ett viktigt verktyg i vår strävan att överträffa dina förväntningar.

Ägare
Vår huvudägare är sedan 2007 Data Respons koncernen med kontor på 15 olika orter i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Taiwan,

Data Respons aktie är noterad på Oslo börsen (DAT)