Vi tar ansvar

Både som företag och som individer har vi ett oerhört stort ansvar för utvecklingen i samhället, ur ett socialt, ekonomiskt, kunskapsmässigt och miljöperspektiv.

Läkare utan gränser
På Sylog har vi flera sociala projekt som vi brinner för. Vi har under flera år valt att vara fältpartner med Läkare utan gränser. De är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs som mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läs mer om deras fantastiska arbete på www.lakareutangranser.se

Min Stora Dag är den enda rikstäckande organisationen som förverkligar önskedrömmar för barn och unga med svåra sjukdomar och diagnoser i Sverige.
Tusentals barn i Sverige har svåra sjukdomar och diagnoser som gör att livet inte ser ut som för de flesta av oss.

Vi vill att de alla, barn och unga mellan 4-18 år, ska få något att längta till, uppleva och minnas. Vi vill skapa goda barndomsminnen och en paus från det tuffa och svåra.

Kista - vår närmiljö
Rinkeby-Kista stadsdel har en av de högsta arbetslöshetssiffrorna i landet, samtidigt finns det fler än 5000 företag med över 100.000 anställda i området. Många av företagen är expansiva, världsledande bolag som mer eller mindre skriker efter personal. Vi som företag kan göra mycket för vårt område.

Järvaandan
Järvaandan är ett initiativ från stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta där organisationer och företag samverkar för en bättre och tryggare miljö.

Missing People
Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera skallgångar när personer är försvunna.