Försvarsindustri

Försvarsindustrin utvecklas på ett intressant sätt. En stor del av den teknik som idag används inom hemelektronik, spel- och underhållning har sin bakgrund inom försvarsindustrin. Försvar är så mycket mer än fordon och vapen. Idag ligger fokus på sofistikerade system för övervakning och simulering. Vi arbetar med flera världsledande företag inom flyg och marin men också med projekt för träning och ledning av mililtära operationer.

Vi arbetar med olika företag och organisationer, t.ex. SAAB, FMV och FOI.