MEDICINsk teknik, vård och läkemedel

Tillverkare av medicinsk utrustning, läkemedel, sjukhus, landsting - Våra uppdragsgivare finns i många sektorer inom medicin och vårdsektorn.

Våra konsulter deltar i produktutveckling för av den senaste utrustningen för behandlig av cancer samt hjärt- och kärl- och lungsjukdomar. Vi arbetar också med projektledning och validering av läkemedel samt framtidens IT-system för landsting och sjukhus.

Bland våra kunder inom detta segment finns bolag som Maquet, AstraZeneca och SLL