Offentlig förvaltning

Vi deltar med kompetens inom ledning, konfigurationsstyrning, utveckling och kvalitetssäkring av IS/IT-system hos ett antal olika myndigheter och verk.

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsen är exempel på uppdragsgivare inom offentlig sektor.