AGILA LEDARE  
Projektledare, Agila Coacher, Product Owner, Scrum Master. Du kanske inte alltid har ”rätt” person ledig i din egen organisation.

Vi är vana att leda såväl stora internationella projekt med hundratals medlemmar som tekniska projekt inom utveckling, integration och förvaltning.

Genom att vara mentorer och coacher kan vi efter ett projekts avslut vara ett stöd för våra kunders framtida utveckling. Vi är vana att delta i förändringsarbete och införande av nya arbetssätt.
BUILD & RELEASE
Specialister inom Configuration, Build och Release Management

Vi kan ledarskap i kombination med teknik!


En projektdeltagare använder i många fall en halvtimme om dagen för att leta efter rätt dokument. Många gånger finns samma dokument i tre olika versioner hos tre olika personer under ett möte på jobbet. Dokument skickas runt som bilagor i e-mail och skapar kaos.

Oavsett om det handlar om dokumentation eller källkod och struktur i systemutveckling så handlar CM (Configuration Management) om att skapa ordning.

Om att ha ett kvalitetstänk som på sikt skapar stora besparingar. Sylogs konsulter har stor erfarenhet av att skapa strukturer som är förutsättningen för ordning och reda.

Några exempel på olika områden inom Configuration Management

  • Verktygshantering
  • Processutveckling
  • Administration
  • Förändringsledning
UTVECKLING & ARKITEKTUR
Utvecklingen går snabbt och det dyker ständigt upp nya plattformar och ny teknologi. Det kommer ny elektronik, nya komponenter, det krävs drivrutiner och nya sätt att kommunicera.

Vårt ansvar är att alltid hålla oss uppdaterade. Vi arbetar med alla faser i ett utvecklingsprojekt, från förstudier,
teknologi- och arkitekturval till design och programmering. Vi arbetar med inbyggda system eller olika former av IT-lösningar.
Det kan handla om utveckling av plattformar för radiobasstationer, medicinsk utrustning, lastbilar, tåg eller industriteknik. Det kan också vara internetbaserade tjänster och stödsystem hos teleoperatörer, banker, försäkringsbolag, spelbolag och myndigheter.

Våra konsulter är ofta delaktiga i projekt som ställer höga krav på säkerhet, prestanda, datavolymer och robusthet. Sylogs konsulter har förståelse för helheten och djupa kunskaper inom teknik, integration, säkerhet och test.

Allt fler av våra kunder har de senaste åren valt att arbeta med agila metoder, vi har nu över 50 certifierade Scrum Masters. Vi har också flerårig erfarenhet inom testdriven utveckling.
TEST & QA
Med några av Sveriges mest erfarna testare hjälper vi dig med test, testledning och processförbättringar.

En telefonväxel, en internetbank, ett IT-system i ett flygplan eller i en bil. Innan systemen lanseras måste de fungera. Att testa och kvalitetssäkra är en viktig del i processen. Nya system är alltid dyra att utveckla men det blir ännu dyrare om det inte fungerar. Sylogs konsulter hjälper till att planera och genomföra tester, från start till mål.Från web, och telekom till produkter inom medicinsk forskning. Vi kan även stötta med kompetens inom verifiering och validering för att säkerställa att en produkt eller ett IT-system klarar en certifiering.

Vi är vana att agera mentorer och coacher för att stötta våra kunder i deras kvalitetsarbete.

Testautomatisering är ett annat stort område för oss. Vi deltar i en mängd olika projekt för att automatisera bort manuellt arbete.  Våra konsulter inom testområdet är givetvis ISTQB-certifierade.
 

Några exempel på uppdrag vi ofta har:

  • Testledning och koordinering
  • System, funktions- och prestandatester
  • Acceptanstestning
  • Utveckling av automatiserade testverktyg
  • Införande av testprocesser
  • Förbättringsarbeten
Alla våra konsulter inom test har mer än 5 års erfarenhet inom området.

För oss är det viktigt att ständigt effektivisera och dokumentera testaktiviteter hos kunden.
 

South Pole Consulting–
Experter på linux

South Pole Consulting erbjuder Sveriges ledande konsulter inom utveckling av system med Linux som bas.

Linux är för många företag det självklara valet i inbyggda system. Vi har lång erfarenhet av, och känner till de speciella krav som ställs på denna typ av utveckling. Våra konsulter är Sveriges främsta inom utveckling av drivrutiner, utveckling av programvara, optimering, felsökning och teknisk projektledning. Vi jobbar hårt på och har ett genuint intresse av att fortsätta leda utvecklingen inom dessa områden.

Vi har möjlighet att ta oss an hela system och driva projekt i våra egna lokaler. Vi kan också delta som resurser eller specialister för att förändra ett befintligt system eller utveckla nya funktioner. Vi offererar löpande eller fast pris beroende på projekt och önskemål.

Vi behärskar en rad verktyg och håller oss alltid uppdaterade kring vad som är nytt på marknaden. Exempel på verktyg och programbibliotek vi använder är GNU:s kompilator/utvecklingsmiljö, Git, Subversion,Yocto-baserade Linuxdistributioner , Busybox och uClibc. Vi har erfarenhet av att jobba med Linux på en mängd olika hårdvaruplattformar bland annat, x86, ARM, PowerPC, MIPS och SH.


Vill du veta mer om South Pole?
Kontakta Crister Nilsson

Telefon 070 785 82 37
E-post crister.nilsson@sylog.se

ATLASSIAN-EXPERTER

Vi ser till att du och ditt företag får maximal nytta av Atlassians produkter. Vi erbjuder följande:
 
Licenser
Nya, uppgraderingar och förlängningar

Installation och anpassning
Vi hjälper dig att komma igång

Migrering
Migrera ditt versions- eller ärendehanteringssystem med vår hjälp

Utbildning och support
Skräddarsydda utbildningar för användare och administratörer