South Pole Consulting

South Pole Consulting erbjuder Sveriges ledande konsulter inom utveckling av inbyggda system med Linux som bas.

Linux är för många företag det självklara valet i inbyggda system. Vi har lång erfarenhet och känner till de speciella krav som ställs på denna typ av utveckling. Våra konsulter är Sveriges främsta inom utveckling av drivrutiner, utveckling av programvara, optimering, felsökning och teknisk projektledning. Vi jobbar hårt på och har ett genuint intresse av att fortsätta leda utvecklingen inom dessa områden.

Vi har möjlighet att ta oss an hela system och driva projekten i våra egna lokaler. Vi kan också delta som resurser eller specialister för att förändra ett befintligt system eller utveckla nya funktioner. Vi offererar löpande eller fast pris beroende på projekt och önskemål.

Vi behärskar en rad verktyg och håller oss alltid uppdaterade kring vad som är nytt på marknaden. Exempel på verktyg och programbibliotek vi använder är GNU:s kompilator/utvecklingsmiljö, Git, Subversion,Yocto-baserade Linuxdistributioner , Busybox och uClibc. Vi har erfarenhet av att jobba med Linux på en mängd olika hårdvaruplattformar bland annat, x86, ARM, PowerPC, MIPS och SH.


Vill du veta mer om South Pole?
Kontakta Crister Nilsson


Telefon 070 785 82 37
E-post crister.nilsson@sylog.se

Referensuppdrag

Betalsystem för Varuautomater
South Pole Consulting har utvecklat betalsystem som tillåter kontantlös betalning i varuautomater. Både hård- och mjukvarudesign har varit del av vårt åttagande i detta projekt då South Pole behärskar det något ovanliga MDB-protokollet  som är vanlig i varuautomatsvärlden.
Set-top-box
South Pole Consulting har varit delaktiga i utvecklingen av tre generationer av set-top-boxar (STB) för IPTV. Mjukvara från u-boot, Linuxkärnan och grundmjukvaran till användar-gränsnitt och provisionerings-system av innehåll ingick i South Pole Consultings åtaganden. Hårdvaran har varierat från x86, MIPS och SH4 med kraven på dekoder och upplösning från MPEG2 till H.264/MPEG4-AVC HDTV 1080i. Provisionering och integration i hemmanätverk med IMS och UPnP/DLNA är en annan del som utvecklats genom generationerna.
OpenRISC
South Pole Consulting porteringen av Linux till OpenRISC processorarkitekturen. OpenRISC är huvudsakligen en mjukvarudefinierad processorarkitetur ämnad till att köras på FPGA hårdvara.
Nätverksenhet
En lösning för provisionering av mjukvara i bredbandsnätverk utvecklades. Lösningen baserades på ett MIPS-baserat system med inbyggd nätverksswitch.
Rymdprotokol
South Pole Consulting har varit delaktiga i implementationen av  olika nätverksprotokoll för  satellitkommunikation.
OpenWRT System
South Pole Consulting fick uppdraget att driva övergången till den öppna Linuxplattformen OpenWRT åt en leverantör av hemmaroutrar. Som expertkonsulter har South Pole anpassat OpenWRT till kundplattform, både på kernel- och systemnivå
Analysinstrument
South Pole Consulting utvecklade mjukvara till ett medicinskt undersökningsinstrument. South Pole levererade en komplett lösning, från plattform till användargränssnitt, baserad helt på fri mjukvara.Teknologier som GTK och D-Bus levererade en robust användarupplevelse.
 
MicroBlaze
South Pole Consulting blev kontrakterade att stabilisera ett Linuxsystem baserad på PetaLinux distributionen. Systemet körde på en Xilinx FPGA med den mjuka CPU-kärnan MicroBlaze. Arbetet bestod i felsökning av det befintliga systemet där resultatetet blev ett flertal ändingar i Linuxkärnan och upptäckten av en ny CPU-errata
Terminal för spelresultat
South Pole Consulting utvecklade ett inbyggt system till ett spel-
företag för visning av resultat. Stor vikt lades på utveckling av nätverksprotokoll för minimering av trafikmängden då kommunikationen skedde via GPRS.