Projektledning

Projektledare, Product Owner, Scrum Master. Du kanske inte alltid har ”rätt” person ledig i din egen organisation.

Vi är vana att leda såväl internationella projekt med hundratals medlemmar som mindre tekniska projekt inom utveckling, integration och förvaltning.

Genom att vara mentorer och coacher kan vi efter ett projekts avslut vara ett stöd för våra kunder framtida utveckling. Vi är vana att delta i förändringsarbete och införande av nya arbetssätt.