UTVECKLING

Utvecklingen går snabbt och det dyker ständigt upp nya plattformar och ny teknologi. Det kommer ny elektronik, nya komponenter, det krävs drivrutiner och nya sätt att kommunicera.

Vårt ansvar är att alltid hålla oss uppdaterade. Vi arbetar med alla faser i ett utvecklingsprojekt, från förstudier, teknologi- och arkitekturval,  till design och programmering. Vi arbetar med inbyggda system eller olika former av IT-lösningar.

Det kan handla om utveckling av plattformar för radiobasstationer, medicinsk utrustning, lastbilar, tåg eller industriteknik. Det kan också vara internetbaserade tjänster och stödsystem hos teleoperatörer, banker, försäkringsbolag, spelbolag och myndigheter.
Våra konsulter är ofta inblandade i projekt som ställer höga krav på säkerhet, prestanda, datavolymer och robusthet. Sylogs konsulter har förståelse för helheten och djupa kunskaper inom teknik, integration, säkerhet och test.

Allt fler av våra kunder har de senaste åren valt att arbeta med agila metoder, vi har nu över 50 certifierade Scrum Masters. Vi har också flerårig erfarenhet inom testdriven utveckling.