top of page

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy omfattar Sylogkoncernen (nedan benämnd ”Sylog”) bestående av följande företag:
Sylog Sverige AB (org.nr: 556633-7555)
Sylog Väst AB (org.nr: 556976-8640)
Sylog Öst AB (org.nr: 559017-0014)

Sylog Syd AB (org.nr: 559337-8861)
Sylog Epic AB (org.nr: 559075-7901)
YABS AB (org.nr: 556944-6932)
IWise AB (org.nr: 556685-9152)
Sylog Jasper AB (org.nr: 559192-6760)
Sylog Systems AB (org.nr: 559214-6319)

 

 

Sylog behandlar alltid all information som våra anställda, kunder, samarbetspartners och leverantörer anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

 

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter som samlas in via våra hemsidor (sylog.se, yabs.se, atero.se och profinder.se) eller via e-post.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

När du besöker våra hemsidor kan du komma att ge Sylog information om dig själv för att kunna använda våra tjänster. Informationen om dig själv är nedan kontakt- och personuppgifter:

• Namn

• Telefonnummer

• E-post

• CV/konsultprofil

• LinkedIn-profil

 

VAD SKA VI HA INFORMATIONEN TILL?

Avseende samarbetspartners
Syftet med insamling av kontaktinformation och CV/konsultprofiler från våra samarbetspartners är uteslutande för att kunna skicka ut matchmail med information om lediga tjänster som vi tror kan vara intressanta för ert företag och era konsulter samt presentera individen som konsult gentemot en potentiell företagskund.

Avseende jobbsökande
Syftet med insamling av kontaktinformation och CV/konsultprofiler från potentiellt framtida kollegor är uteslutande för att kunna påbörja vår rekryteringsprocess på ett kvalitativt och för båda parter produktivt sätt.

Avseende kunder och leverantörer
Syftet med insamling av kontaktinformation från aktuella och potentiella kunder och leverantörer är uteslutande för att kunna hantera vår rådande affärsrelation samt förfrågningar av tjänster från Sylog.

VARFÖR OCH PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Avseende samarbetspartners
Vi behandlar personuppgifter för att kunna matcha konsultprofiler mot lediga tjänster, både innan, under samt efter uppdragets fullgörande och/eller samarbetspartneravtalets slut. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal inom Sylog med ändamålet att uppfylla kontraktförpliktelser och relevanta åtaganden. Behandlingen sker enligt den rättsliga grunden intresseavvägning.

Avseende jobbsökande
Vi behandlar personuppgifter för att kunna matcha CV mot lediga tjänster i vår rekryteringsprocess. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal inom Sylog och behandlingen sker enligt den rättsliga grunden intresseavvägning.

 

Avseende kunder och leverantörer
Insamling av kontaktinformation från aktuella och potentiella kunder sker enligt den rättsliga grunden avtal eller intresseavvägning.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

 

Vi sparar personuppgifter så länge avtalet med Er består. Sylog lagrar inte personuppgifter under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

SÄKERHET

All behandling av personuppgifter som används av Sylog sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR).

Sylog har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och upprätthålla en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för de personuppgifter som behandlas.

HUR GÖR JAG FÖR ATT GÅ UR ERT NÄTVERK OCH VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER?


Ni behöver vända er till oss genom att skicka ett mejl till info@sylog.se och meddela att ni inte önskar några fler matchmail från oss eller att er CV skall tas bort. Självklart är Ni välkomna att kontakta oss igen om Ni vill vara aktuell för lediga tjänster i framtiden.

Ni har alltid rätt att få följande information samt begära:
• vilka uppgifter vi har registrerade om dig
• att dina uppgifter kompletteras eller rättas
• att behandlingen av personuppgifter begränsas
• att dina personuppgifter raderas

 

För att begära något av ovan eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sylog.se

bottom of page