VÄLKOMMEN ATT Kontakta OSS

Huvudkontor Kista

Sylog Sverige AB 

Box 1186

Jan Stenbecks Torg 17, 3 trp

164 40 KISTA


STOCKHOLM CITY

Sylog Sverige AB

Klarabergsviadukten 70 D, 8 trp

111 64 STOCKHOLM

GÖTEBORG

Sylog Väst AB

Theres Svenssons Gata 10 

417 55 Göteborg 


LINKÖPING

Sylog Öst AB

Teknikringen 10, 10 trp

583 30 LINKÖPING


LINKÖPING - ATERO 

Atero AB

Platensgatan 3

582 20 Linköping

013 21 44 10

telefon 

08 750 49 00


Vill du bli kontaktad?

VD och styrelse

JOHAN JACOBSSON (f.1975)

VD och koncernchef för Sylog Sverige AB. Han är en av Sylogs grundare och är anställd i bolaget sedan 2004


Tel 073 344 18 00

johan.jacobsson@sylog.se


KENNETH RAGNVALDSEN (f.1967)

Styrelsens ordförande sedan 2007.

Koncernchef i Data Respons ASA

MATS HEDBERG (f.1957)

Grundare Sylog och säkerhetschef Sylog. Styrelseledamot sedan 2002.


Tel 070 985 22 20

mats.hedberg@sylog.se

RUNE WAHL (f.1966)

CFO i Data Respons ASA.

Styrelseledamot i Sylog och flera av Sylogs dotterbolag sedan 2007.

Försäljning

ERIK ROSÉN

säljchef

Erik är anställd på Sylog sedan 2006. Erik har tidigare haft flera roller som konsult inom Projektledning och Configuration Management. Erik har en Civilingenjörsexamen i botten


Tel 070 382 33 38

erik.rosen@sylog.se

PERNILLA ENGLUND

Key Account Manager

Pernilla är anställd på Sylog sedan 2013. Pernilla har en bakgrund som linjechef och som konsult inom bl.a. Configuration Management


Tel 070 332 38 44

pernilla.englund@sylog.se

CAMILLA HJELM

Key Account Manager

Camilla är anställd på Sylog sedan 2012 och är Key Account Manager samt ansvarig för Profinder


Tel 070 985 22 75

camilla.hjelm@sylog.se

Christian Gulliksson

Account Manager

Christian började på Sylog 2019 som Account Manager. Christian har en bakgrund som konsult inom fordonsindustrin och som konsultchef. I botten är Christian Civilingenjör


Tel 070 810 12 09

christian.gulliksson@sylog.se

ULF STOM

Key Account Manager

Ulf är anställd på Sylog sedan 2013 och arbetar som Key Account Manager. Ulf har en gedigen bakgrund inom konsultbranschen och har tidigare bl.a. arbetat som konsult, konsultchef och försäljningschef. I botten är Ulf Civilingenjör


Tel 070 258 88 71

ulf.stom@sylog.se

crister nilsson

ÅTAGANDEN

Crister är ansvarig för Sylogs Projekt och åtaganden, han har tidigare bl.a. arbetat som konsultchef och ledare för SPC - South Pole Consulting ett dotterbolag inom Sylog med fokus på Linux och Open Source


Tel 070 785 82 37

crister.nilsson@sylog.se


konsultchefer STOCKHOLM 

YLVA LILJA

konsultchef och ansvarig för sylog stockholm

Ylva är konsultchef samt ansvarig för de övriga konsultgrupperna på Sylog Stockholm. Ylva har varit anställd sedan 2005.


Tel 070 717 72 11

ylva.lilja@sylog.se

TORBJÖRN NORIN

Konsultchef

Torbjörn är konsultchef på Sylog sedan 2016. Han har tidigare arbetat som konsult och chef inom test och kvalitetssäkring.


Tel 070 667 20 01

torbjorn.norin@sylog.se


MIKAEL LINDBERG

konsultchef

Mikael har erfarenhet som utvecklare och chef inom mjukvaruutveckling och agila miljöer. Mikael började på Sylog 2018.


Tel 072 575 36 00

mikael.lindberg@sylog.se

ANDERS HARDER

konsultcheF

Anders har över 20 års erfarenhet av produkt-utveckling, bl.a. i roller som utvecklare, chef och förändringsledare. Anders började på Sylog 2017.


Tel 070 267 16 99

anders.harder@sylog.se

OLA MYRIN

konsultcheF

Ola kommer närmast från en roll som linjechef inom H&M och har tidigare arbetat med bl.a. Projektledning och förändringsprojekt.

Ola arbetade som konsult på Sylog mellan 2003-2009 och började i sin nya roll 2019


Tel 070 796 38 35

ola.myrin@sylog.se

ekonomi och finans 

JOHAN GALKA 

Ekonomichef

Johan är anställd på Sylog sedan 2017. Han är Civilekonom och har tidigare arbetat för Data Respons och PwC. 


Tel 070 108 09 26

johan.galka@sylog.se

ANETTE HOLMGREN

Redovisningsekonom

Anette är anställd på Sylog sedan 2015. Anette är Civilekonom och har en flerårig bakgrund inom ekonomi och redovisning.  


Tel 073 920 69 09

anette.holmgren@sylog.se


ANN-SOFIE BURHOLM

Administration och ekonomi

ANN-CHARLOTTE MARKUSSON

Redovisningsekonom

Göteborg

THERESE HANSSON 

ROSENQVIST

VD Sylog Väst AB

Sylog Väst är Sylogs kontor i Göteborg. Therese är VD för Sylog Väst sedan 2017. I botten är Therese systemvetare med en flerårig erfarenhet av bl.a. test- och projektledning. De senaste åren har Therese haft olika chefsbefattningar inom Saabkoncernen och tidigare har Therese arbetat för HiQ och Siemens.


Tel 073 356 52 48

therese.hansson-rosenqvist@sylog.se


Linköping

FREDRIK LANDBERG

VD Sylog Öst AB

Fredrik har en flerårig bakgrund inom konsult- och försvarsindustrin. Han har tidigare arbetat som officer och har en Civilingenjörsexamen inom IT. Fredrik började på Sylog 2015 och leder bolagets verksamhet i Östergötland.


Tel 073 364 01 00

fredrik.landberg@sylog.se


Linköping

klaus tindholm

VD atero

Klaus har en gedigen bakgrund inom system och programvaruutvecklingsprojekt, ofta i roller som projektledare eller systemingenjör. Han har erfarenhet från b.la. telekom- och försvarsindustrin och är en av Ateros grundare.


Tel 070 989 00 54

klaus.tindholm@atero.se


Dotterbolag i stockholm

ANDERS FLORÉN

VD YABS AB

Anders har varit anställd på Sylog sedan 2010 och arbetar idag som Key Account Manager på Sylog och som VD för YABS - Young Aces by Sylog. Anders är Civilingenjör i botten och har tidigare arbetat som systemarkitekt och utvecklare.


Tel 070 738 75 85

anders.floren@sylog.se


HÅKAN JACOBSSON

VD iWISE AB

iWise är ett dotterbolag till Sylog med inriktning på seniora konsulter inom projektledning, utveckling kvalitetssäkring. Håkan är en av iWise grundare och är Civilingenjör med en gedigen bakgrund inom företagsledning och produkt-utveckling.


Tel 070 423 99 23

hakan.jacobsson@iwise.se


LARS HANSSON

VD Sylog EPIC AB

Lars har en gedigen bakgrund inom konsultbranschen där han de senate åren varit på HiQ i roller som konsult, säljare och konsultchef. Lars leder EPIC by Sylog, ett dotterbolag till Sylog med inriktning mot Webb och modern systemutveckling.


Tel 070 420 01 90

lars.hansson@sylog.se

SEBASTIAN STUREBORG

VD Sylog Jasper AB

Sebastian leder Sylog Jasper med fokus på digitalisering och mobila lösningar. Tidigare har Sebastian jobbat för Accedo Broadband, TV4 och HiQ.


Tel 070 732 94 90

sebastian.stureborg@sylog.se

SAMARBETSPARTNERS

JOSEFINA DAHLGREN

Partneransvarig

Josefina är anställd på Sylog sedan 2014 och jobbar som partneransvarig för Sylog och Profinder. Hon har jobbat i IT-branschen sedan 2004 och har en teknisk bakgrund från Linux-/och infrasidan.


Tel 070 985 22 23

josefina.dahlgren@sylog.se


LINA ERICSSON

Partneransvarig

Lina arbetar som partneransvarig för Sylog och Profinder. Hon har arbetat i IT-branschen sedan 2010 och kommer närmast från ZeroChaos.


Tel 070 985 22 32

lina.ericsson@sylog.se