top of page

Våra
tjänster 

Konsulttjänster

Konsulttjänster
Utveckling

 

Utvecklingen går snabbt och det dyker ständigt upp nya plattformar och ny teknologi. Det kommer ny elektronik och nya komponenter som kräver drivrutiner och nya sätt att kommunicera.

Vårt ansvar är att alltid hålla oss uppdaterade. Vi arbetar med alla faser i ett utvecklingsprojekt, från förstudier, teknologi- och arkitekturval till design och programmering. Vi arbetar med inbyggda system eller olika former av IT-lösningar.

Det kan handla om utveckling av plattformar för radiobasstationer, medicinsk utrustning, lastbilar, tåg eller industriteknik. Det kan också vara internetbaserade tjänster och stödsystem hos teleoperatörer, banker, försäkringsbolag, spelbolag och myndigheter.

Våra konsulter är ofta delaktiga i projekt som ställer höga krav på säkerhet, prestanda, datavolymer och robusthet. Sylogs konsulter har förståelse för helheten och djupa kunskaper inom teknik, integration, säkerhet och test.

Allt fler av våra kunder har de senaste åren valt att arbeta med agila metoder, vi har nu över 50 certifierade Scrum Masters. Vi har också flerårig erfarenhet inom testdriven utveckling.

KVALITETSSÄKRING

Med några av Sveriges mest erfarna testare hjälper vi dig med test, testledning och processförbättringar.

En telefonväxel, en internetbank, ett IT-system i ett flygplan eller i en bil. Innan systemen lanseras måste de fungera. Att testa och kvalitetssäkra är en viktig del i processen. Nya system är alltid dyra att utveckla men det blir ännu dyrare om det inte fungerar. Sylogs konsulter hjälper till att planera och genomföra tester, från start till mål. Vi kan även stötta med kompetens inom verifiering och validering för att säkerställa att en produkt eller ett IT-system klarar en certifiering.

Vi är vana att agera mentorer och coacher för att stötta våra kunder i deras kvalitetsarbete.

Testautomatisering är ett annat stort område för oss. Vi deltar i en mängd olika projekt för att automatisera bort manuellt arbete. Våra konsulter inom testområdet är givetvis ISTQB-certifierade.

Alla våra konsulter inom test har mer än fem års erfarenhet inom området. För oss är det viktigt att ständigt effektivisera och dokumentera testaktiviteter hos kunden.

 
CUSTOMER EXPERIENCE

User Experience – strategi – research och design

Den del av Sylog som är JASPER erbjuder stöd i alla processer som involverar att ta reda på användarnas behov och ta fram en attraktiv digital lösning. Genom att ta reda på användarnas verkliga behov och hur de uppfattar en produkt och/eller tjänst designar vi de bästa lösningarna.

UX-strategi & research
Vi hjälper er hela vägen från förstudie till uppföljning och vidareutveckling av helhetskoncept för digitala upplevelser (webb, app, system/tjänst). Genom att jobba agilt och med kontinuerliga avstämningar med slutanvändarna (prototyper, användartest och undersökningar) säkrar vi att upplevelsen blir rätt designad.

Varumärke & design
Vi har en gedigen erfarenhet av att ta fram och bygga varumärken och designlösningar. Från formulering av värdeord till slutligt resultat som resulterar i grafiska koncept, guidelines, designsystem och/elller grafisk profilering.

Har du frågor kontakta Jasper by Sylog Customer Experience Design Lead Maria Herkner maria.herkner@jasper.se

 
LEDNING


Projektledare, Agila Coacher, Product Owner, Scrum Master. Du kanske inte alltid har ”rätt” person i din egen organisation.

Vi är vana att leda såväl stora internationella projekt med hundratals medlemmar som tekniska projekt inom utveckling, integration och förvaltning.

Genom att vara mentorer och coacher kan vi efter ett projekts avslut vara ett stöd för våra kunders framtida utveckling. Vi är vana att delta i förändringsarbete och att införa nya arbetssätt.

BYGG & RELEASE

Specialister inom Configuration, Build och Release Management

Oavsett om det handlar om dokumentation eller källkod och struktur i systemutveckling så handlar CM (Configuration Management) om att skapa ordning. Om att ha ett kvalitetstänk som på sikt skapar stora besparingar. Sylogs konsulter har stor erfarenhet av att skapa strukturer som är förutsättningen för ordning och reda.

Några exempel på olika områden inom Configuration Management

- Verktygshantering
- Processutveckling
- Administration
- Förändringsledning

OPEN SOURCE

South Pole Consulting som är en del av Sylog erbjuder Sveriges ledande konsulter inom utveckling av system med Linux som bas.

Linux är för många företag det självklara valet i inbyggda system. Vi har lång erfarenhet av och känner till de speciella krav som ställs på denna typ av utveckling. Våra konsulter är Sveriges främsta inom utveckling av drivrutiner, utveckling av programvara, optimering, felsökning och teknisk projektledning.

Vi har möjlighet att ta oss an hela system och driva projekt i våra egna lokaler. Vi kan också delta som resurser eller specialister för att förändra ett befintligt system eller utveckla nya funktioner. Vi offererar löpande eller fast pris beroende på projekt och önskemål.

Vill du veta mer om våra Linuxexperter?

iStock-1285368581_2000px.jpg

Helhetsåtagande

Låt oss ta ansvar för ett helt projekt! 

Vi fokuserar på vad du som kund vill ha genomfört och tar fullt ansvar för bemanning, planering, uppföljning, rapportering, lokaler och IT. Vi levererar kompletta agila team och helhetsåtaganden inom utveckling, kvalitetssäkring och förvaltning. Vi är vana att arbeta på plats tillsammans med våra kunder men har också stor vana av att arbeta från egna kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Vi har även möjlighet att leverera kompetens från våra systerbolag Norge, Danmark, Tyskland och Taiwan samt från våra partners i England, Spanien, Polen, Rumänien och Indien.

Helhetsåtagande
Branscher

Branscher

TELE- & DATAKOM

Sverige är världsledande inom datakommunikation och telefoni. Vi hjälper flera av de mest spännande produktbolagen och operatörerna att utveckla nya innovativa produkter och tjänster.

Exempel på kunder är Ericsson, Telia, Tele2, ComHem, Telenor och Tre.

FOrdon

Lastbil, buss eller personbil – oavsett så innehåller dagens fordon mängder av kommunikationssystem. Vi deltar i projekt i många delar av fordons- och transportindustrin, allt från utveckling av autonoma transportfordon, säkerhetssystem för tåg till små inbyggda system för styrning av larm och fönsterhissar.

Exempel på kunder är Scania, Volvo och Stoneridge Electronics

Finans och försäkring

Internetbanker, kort- och betalningslösningar, sak- och personförsäkringar samt aktie- och fondhandel är exempel på områden där Sylogs konsulter deltar med kompetens inom en mängd olika områden.

Exempel på kunder är SEB, If, Nasdaq och SBAB.

OFFENTLIG FÖRVALTNING

Vi hjälper myndigheter, landsting och offentlig sektor med projekt inom digitalisering samt spetskompetens inom ledning, kravställning, utveckling och kvalitetssäkring.

Exempel på kunder är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

Försvar

Ett allt mer spänt omvärldsläge har satt vårt nationella försvar i fokus. Försvarsmaktens förmåga och insatser är idag, till skillnad från decennierna efter Kalla krigets slut, en fråga som engagerar både beslutsfattare och allmänheten. Den nya tidens krigföring är dessutom både mer komplex och teknologiskt avancerad än tidigare. IT-krigföring har gått från att vara science fiction till att bli den nya verkligheten.

Exempel på kunder är Saab, FMV och FOI.

MEDICINSK TEKNIK, VÅRD & LÄKEMEDEL

Tillverkare av medicinsk utrustning, framställning av läkemedel, sjukhus och regioner - våra uppdragsgivare finns inom många olika delar av medicin- och vårdsektorn.

Våra konsulter deltar i produktutveckling av den senaste utrustningen för behandling av cancer-, hjärt/kärl- och lungsjukdomar. De arbetar också med projektledning och validering av läkemedel samt framtidens IT-system för landsting och sjukhus.

Exempel på kunder är Getinge, Elekta Instrument, AstraZeneca och SLL

SPEL & UNDERHÅLLNING

Sylog arbetar med ett stort antal aktörer inom spel- och underhållningsindustrin. Uppdragsgivarna är svenska och internationella bolag inom vadslagning, poker och andra former av spel på mobiler, internet eller enarmade banditer.

Utveckling av användargränssnitt, servrar, integration av betalningslösningar och framtagning av helt nya spel är exempel på uppdrag vi arbetar med.

Transport

Tåg, spårvagn eller tunnel-bana är ur miljöaspekt de i särklass minst skadliga sätten att resa. Att nuvarande tågsträckor uppgraderas och nya sträckningar byggs ut är oerhört viktiga insatser för att minska transporter i luft och på våra vägar. Sylog har samarbetat med världs-ledande leverantörer och beställande myndigheter i 20 år. Vi arbetar bl.a. med plattformar för säkerhet, övervakning och andra komponenter som krävs för säkra och snabba transporter av både gods och människor.

Exempel på kunder: Alstom, Hitachi, SJ och SL

Atlassian

Köp era ATLASSIAN-licenser direkt av oss

Du har möjlighet att köpa samtliga av Atlassians produkter direkt av oss. Enkelt, snabbt och med hjälp av riktiga experter.
Vi ser till att du och ditt företag får maximal nytta av Atlassians produkter. Vi erbjuder följande: 

 • Licenser
  Nya, uppgraderingar och förlängningar

 • Installation och anpassning
  Vi hjälper dig att komma igång

 • Migrering
  Migrera ditt versions- eller ärendehanteringssystem med vår hjälp

 • Utbildning och support
  Skräddarsydda utbildningar för användare och administratörer

Fördelar med att välja oss som din Atlassian partner:

 • Kontaktperson hos oss i Sverige

 • Slipp betalningar via kreditkort

 • Svensk faktura med kredit

 • Påminnelser om förlängningar

 • Möjlighet att förlänga licenser som är köpta direkt från Atlassian

 • Möjlighet till hjälp med konsulttjänster eller utbildningar

 

Kontakta oss idag för mer information eller en offert - atlassian@sylog.se

Kontaktpersoner
Stockholm: Erik Rosén, 070 382 33 38
 

Linköping: Fredrik Landberg, 073 364 01 00

bottom of page